Komitet Redakcyjny

  • Joanna Dębicka – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska – redaktor naczelny
  • Katarzyna OstasiewiczUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

Dr hab. prof. UE Joanna Dębicka,

studia: 1994 Uniwersytet Wrocławski, matematyka;

doktorat: 2000 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ekonomia;

habilitacja: 2013 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, finanse;

profesura UE: 2013;

zatrudnienie: 1994-1996 Wydział Prawa i Administracji                                                            Uniwersytet Wrocławski; od 1996 Akademia Ekonomiczna /Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

miejsca zatrudnienia: Instytut Zastosowań Matematyki, Katedra Statystyki (od 2015 r. kierownik Katedry Statystyki);

nagrody, wyróżnienia:  stypendium naukowe „Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej” (2000); Nagrody Rektora (2000,2013); Medal Brązowy „Za długoletnią służbę” (2009);

najważniejsze publikacje:

Dębicka, J. (1997) Index of Effectiveness for Endowment Insurance, Operetions Research Proceedings 1997, (Selected Papers of the Symposium on Operations Research (SOR’97)) Springer-Verlag, , s. 371-375;

Dębicka, J. (1998) Inwestycyjny aspekt ubezpieczenia na życie i dożycie, Badania Operacyjne i Decyzje, 2, s. 13-27;

Dębicka, J. (1999) Some connections between taxation and endowment insurance, Bulletin of Department of Statistics and Probability Prague University of Economics 1999 (temat zeszytu :The possibilities of application of statstical and econometric methods in economic practice) s. 27-34;

Dębicka, J. (2000) Some financial aspects of a collective endowment insurance, Acta Oceconomica Pragensia , (temat zeszytu: Mathematics, Statistics and Informatics in Economy) , nr 3 , vol. 8, Wydawnictwo VSE, Praha, p. 27-34;

Dębicka J., Mazurek E. (2001) Net Single Premium in the Supplementary Unemployment Insurance, Acta Oeconomica Pragensia (temat zeszytu: „The Statistical and Econometric Methods for Modeling of Economic Processes”),  Vysoka Skola Ekonomicka v Praze, Cislo 3, Rocnik 9, s.43-52;

Dębicka J. (2003) Moments of the cash value of future payment streams arising from life insurance contracts, “Insurance: Mathematics and Economics”, 33,  p. 533-550;

Dębicka J., Mazurek, E. (2007) Analiza ryzyka utraty pracy oraz szansy ponownego zatrudnienia na polskim rynku pracy, Ekonomista, nr 3, s. 403-420;

Dębicka J. (2011) Rezerwy prospektywne w zmieniającym się otoczeniu demograficznym, PN. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Metody Matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, Wydawnictwo UE w Katowicach, s. 44-58;

Dębicka J. (2012) Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych. Seria Statystyka i Ryzyko. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2012;

Dębicka J. (2013) An approach to the  study of multistate insurance contracts. Appl. Stochastic Models Bus. Ind.. doi: 10.1002/asmb.1912 Volume 29, Issue 3, pages 224–240, May/June 2013;

Udział w monografiach:  Ostasiewicz W. (red.), Metody ilościowe w Ekonomii, Wydawnictwo AE, Wrocław,  1999; Ostasiewicz S. (red.), Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych,  Wydawnictwo AE, Wrocław, 2000; Ostasiewicz W. (red.)  Składki i ryzyko ubezpieczeniowe. Wydawnictwo AE, Wrocław, 2004;  17th, 18th and 19th AMSE. Applications of Mathematics and Statistics in Economics (2014, 2015, 2016) .

Dębicka J. Zmyślona B. (2016) Construction of multi-state life tables for critical illness insurance – influence of age and sex on the incidence of health inequalities. Śląski Przegląd Statystyczny, 14 (20), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2016.

Dębicka J. Zmyślona B. (2018) A Multiple State Model for Premium Calculation when Several Premium-Paid States are Involved. Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 2018, Numer 1, strony 27-52.

projekty badawcze:

„Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych ”, 1998-2000 (wykonawca); „Inwestycyjny aspekt ubezpieczenia na życie i dożycie”, 1998-2000 ( główny wykonawca); „Metodologia pomiaru jakości życia”, 1999-2002 (wykonawca); „Społeczne i komercyjne ubezpieczenie od bezrobocia”, 2003-2005 (główny wykonawca); „Modelowanie strumieni finansowych w ubezpieczeniach wielostanowych”, 2009-2011 (kierownik projektu); „Niestandardowe wieloosobowe produkty ubezpieczeniowe uwzględniające zależności między ubezpieczonymi”, 2014-2016 (główny wykonawca);

członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: 

członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego: członek Rady Wrocławskiego Oddziału PTS we Wrocławiu (kadencja 2012-2016); przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału PTS (kadencja 2016-2020).