Komitet Redakcyjny

  • Joanna Dębicka – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska – redaktor naczelny
  • Katarzyna OstasiewiczUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
  • Angiola PollastriUniversity of Milano-Bicocca, Italy 
  • Grażyna TrzpiotUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska
  • Reinhard ViertlVienna University of Technology, Austria

 

Dr hab. prof. UE Zofia Rusnak, ur. 1945 Zielonki koło Krakowa; matura: Liceum Ogólnokształcące w Trzebnicy; studia: 1967 Uniwersytet Wrocławski, matematyka; doktorat: 1975 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ekonomia; habilitacja: 2009 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; profesura UE: 2009; zatrudnienie w WSE/AE/UE: 1969-1983, od 1990; miejsca zatrudnienia: Instytut Zastosowań Matematyki, Katedra Statystyki, od 2012r. kierownik Katedry Statystyki; inne: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (w latach 1996- 2014); nagrody, wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi (2002), Medal Złoty „Za długoletnią służbę” (2009), Nagroda Ministra (2010), Nagroda w konkursie na najlepszą książkę ekonomiczną w roku akademickim 2007-2008 organizowanym przez „Magiel – Niezależny Miesięcznik Studentów SGH”; najważniejsze publikacje: współautor (z: S. Ostasiewicz, U. Siedlecka), Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1995-2011 (siedem wydań); Wyznaczanie skal ekwiwalentności metodą Engla. Wyniki badań empirycznych wybranych typów rodzin w Polsce. Zastosowania metod ilościowych, [w:] J. Dziechciarz (red.) „Ekonometria” nr 12, Wrocław 2003; A contribution to the estimation of equivalence scales in Poland, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Quality of Life Research, Yang’s Scientific Research Institute, LLC 2003; Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007; The demographic characteristics and economic status of families in Poland. Methods and empirical results, [w:] W. Ostasiewicz (red.), Quality of Life Improvement through Social Cohesion, Publishing House of University of Economics, Wrocław 2009; Rozbieżności w pomiarze ubóstwa ekonomicznego, [w:] Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 165, Wrocław 2011, s.135-151; Regresja logistyczna w analizach oszczędności i zobowiązań finansowych gospodarstw domowych, w: S. Forlicz (red.), Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze, Zeszyty Naukowe WSB nr 25/2011, Wydawnictwo WSB Poznań 2011, s. 169-188.; członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: członek Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego (sekretarz w latach 2010-2014).