New number

 

Publishing House: Wroclaw University of Economics
Year: 2015
Issue: 13 (19)
ISSN: 1644-6739
e-ISSN: 2449-9765
No. of page: 290
Size: B5
Binding: paperback

Generalized Kaplan Meier Estimator for Fuzzy Survival Times
Author: Muhammad Shafiq, Reinhard Viertl


Próba formalnej definicji dobrobytu
Author: Janusz Łyko, Antoni Smoluk


Statistical correlations between the Knowledge Economy Index and Gender (in)Equality Index
Author: Teresa Kupczyk, Wojciech Kordecki


Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Polsce
Author: Anna Kowalska


Możliwości edukacyjne i wychowawcze na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego na tle kraju
Author: Agnieszka Tarnowska


Prognozowanie bankructwa za pomocą klasyfikatorów rozmytych realizujących ideę maksymalnego marginesu
Author: Damian Gąska


Analiza porównawcza hipotecznych rent małżeńskich w krajach Unii Europejskiej
Author: Joanna Dębicka, Agnieszka Marciniuk


Statystyczna analiza ryzykownych sytuacji decyzyjnych
Author: Stanisława Ostasiewicz


Uwagi o wzorze na momenty rozkładu prawdopodobieństwa Pólyi
Author: Tadeusz Gerstenkorn


Reshaping economics to encompass quality of life issues
Author: Katarzyna Ostasiewicz, Walenty Ostasiewicz


Konsekwencje zmian ulgi prorodzinnej w polskim systemie podatkowym
Author: Edyta Mazurek


Professor Zdzisław Henryk Hellwig (26.05.1925–8.11.2013)
Author: Walenty Ostasiewicz


O trwałym rozwoju
Author: Walenty Ostasiewicz


Celebrating the 90th Birthday of Professor Oscar Sheynin
Author: Walenty Ostasiewicz


Problemy z próbami, dyskryminacją rasową i edukacją: ekonometria i zagadnienia społeczne w pracy Jamesa J. Heckmana (nagroda imienia Nobla, 2000)
Author: Katarzyna Ostasiewicz


Pierwsza polska rozprawa z rachunku prawdopodobieństwa
Author: Witold Więsław


Ważniejsze dane społeczno-gospodarcze o województwach
Author: Agata Girul