Wszystkie wpisy, których autorem jest mordimer

Nowy numer

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2017
Numer wydania: 15 (21)
ISSN: 1644-6739
e-ISSN: 2449-9765
Liczba stron: 290
Format: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Systemy bonus-malus z wieloletnią historią szkodową / Multi-year bonus-malus systems
Autor: Wojciech Bijak, Piotr Dziel


Kwantyfikacja ryzyka wypłat katastroficznych dla zdarzeń ubezpieczeniowych z wykorzystaniem teorii wartości ekstremalnych / The quantification of risk of payments in the field of catastrophic insurance events using Extreme Value Theory
Autor: Piotr Dziel, Krzysztof Hrycko


Zależność stochastyczna w aktuarialnych modelach taryfikacji a posteriori / Stochastic dependence in actuarial models for a posteriori risk classification
Autor: Kamil Gala, Wojciech Bijak


Lojalność klientów w ubezpieczeniach autocasco / Customer loyalty in motor own damage insurance
Autor: Kamil Gala, Michał Bobrowski


Taryfikacja a priori z uwzględnieniem efektów przestrzennych / Modelling spatial effects in the a priori risk classification
Autor: Kamil Gala


Modelowanie struktury zależności w modelach aktuarialnych / Modelling of the dependent structure in the actuarial models
Autor: Stanisław Heilpern


Detekcja zmiany dryfu w modelowaniu natężenia śmiertelności / Drift change detection in mortality rate models
Autor: Michał Krawiec, Zbigniew Palmowski


Analiza ryzyka renty hipotecznej i odwróconego kredytu hipotecznego / The analysis of the risk of reverse annuity contract and reverse mortgage
Autor: Agnieszka Marciniuk


Loss modeling with mixtures distributions in R package / Modelowanie strat za pomocą mieszanek rozkładów w środowisku R
Autor: Grzegorz Sitek


Insurance drawdown-type contracts for a phase-type risk process perturbed by Brownian motion / Spadki i wzrosty fazowych procesów lévy’ego w wycenie kontraktów ubezpieczeniowych
Autor: Zbigniew Palmowski, Joanna Tumilewicz


Kepler as a statistician / Kepler jako statystyk
Autor: Oscar Sheynin


Ekosocjonomia: nauka o gospodarowaniu / Ecosocionomics: a science of economy
Autor: Walenty Ostasiewicz


Statystyczna analiza wydatków żywnościowych gospodarstw domowych 50+ / Statistical analysis of food expenditure of households 50+
Autor: Iwona Bąk


Nicolas Bernoulli as a statistician
Autor: Oscar Sheynin


Pisanie z Kacem i Katzem
Autor: Ludomir Laudański


„Papież statystyki”, czyli Władysław Bortkiewicz i końskie kopnięcia / The “Pope of statistics”: Władysław Bortkiewicz and Horse Kicks
Autor: Katarzyna Ostasiewicz


Ważniejsze dane społeczno-gospodarcze o województwach
Autor: Agata Girul